]> Handling Instructions - Ecobliss Blisterproducts

Ecobliss Webshop Handling Instructions

Handling Instructions Denesting / Ontnesten / Entnehmen
Denesting blisters from a stack is easyer from the inside than from the outside
De blister ontnesten uit een stapel is eenvoudiger vanaf de binnenkant dan vanaf de buitenkant.
Den Blister aus einem Stapel entnehmen geht einfacher von der Innenseite dan von der Aussenseite.
 


 Closing / Sluiten / Schliessen
Hold the blister front face down and close the blister from bottom to top.
Houd de blister met de voorkant naar beneden en sluit de blister eerst onder en dan boven.
Halten Sie die Vorderseite vom Blister nach unten und schliessen Sie den Blister erst unten und dan oben.
 


 Opening / Openen / Öffnen
Opening is easiest holding the blister at the top, front face down, pulling the backside upwards.
Openen gaat het eenvoudigst door de blister met de voorzijde naar beneden aan de bovenkant vast te houden en de achterkant omhoog te trekken.
Öffnen geht am einfachsten wenn Sie die Vorderseite festhallten und danach die Rückseite nach oben entnehmen.

Print view